certficacions cèdules subvencions

la realització i tramitació de permisos i informes és un pas indispensable que podem fer-te fàcil. ens encarregarem de totes les gestions del seu edifici

Cèdula d'habitabilitat

Oferim una gestió completa del servei. Visita a l'immoble, presa de dades i tràmits amb l'Agència Catalana de l'Habitatge.

La cèdula d'habitabilitat certifica que l'habitage compleix amb la normativa vigent de les condiciones mínimes d'habitabilitat. És necessari per tots aquells immmobles que es volen llogar o vendre. També és necessari per la contractació de serveis com GAS natural, LLUM o AIGUA.

certificat d'eficiència energètica

Oferim una gestió completa del servei. Visita a l'immoble, presa de dades i tràmits amb l'Institut Català de l'Energia.

La Certificació d'Eficiència Energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació energètica a un edifici, explicant el consum d'energia que utilitza i qualificant-lo de la lletra G a la A. Serveix també per proposar millores més eficients per edificis existents.

Segons el Reial Decret 390/2021, tots els edificis per reformar i de nova construcció, necessiten un CEE abans de l'execució de l'obra, i un al final, a partir del juny de 2022. El CEE és necessari per tots aquells immobles quees volen vendre o llogar.

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Oferim una gestió completa del servei. Visita a l'immoble, presa de dades i tràmits amb el Departamient d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Segons l'annex 1 del DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques (ITE) i el llibre de l'edifici, tots els edificis d'habitatges s'han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d'antiguitat, prentent com a data per determinar-ne l'antiguitat la que consta en el Cadastre. En cas de complir amb aquest procediment els propietaris poden enforntar-se a sancions de fins a 9000€.